Priser

Priserne for at gå til Mensendieck gymnastik hos mig i sæson 2021-22 er følgende:
 
Undervisning:
1 ugentlig lektion af 30 minutter.
 
Vær afklædt ved lektiones start. (undervisningen foregår i undertøj eller lignende)

Udstyr:
Medbring venligst et stort håndklæde.
 
Pris:
  • Enelektion: 660 kr. pr. måned.
  • Holdlektion med 2 personer: 455 kr. pr. måned.

Priserne er baseret på gennemsnitlig 4 undervisningslektioner pr. måned. Det vil sige, at prisen er den samme for måneder med 5 undervisnings-lektioner som for måneder med ferie og helligdage. Der betales ikke i sommerferien.

Betaling:
Månedsvis forudbetaling på månedens første undervisningsdag. Det er muligt at betale via netbank - mobilepay eller kontant.
 
Ferier (følger Dansk Mensendieck Forbundsregler):
  • Efterårsferie: uge 42
  • Juleferie: fra d. 22. december til og med d. 2. januar.
  • Vinterferie: uge 7
  • Påskeferie: fra d. 12. april til og med d. 18. april. obs ! lukket tirsdag og onsdag før påske - Samt øvrige helligdage.
Sæsonen slutter sidst i juni og starter op igen omkring 15. august.
 
Afbud:
Forsømte lektioner pga sygdom eller anden fravær erstattes ikke. Meld dit afbud i god tid, da jeg - i det omfang det er muligt - vil forsøge at give dig en anden tid. Såfremt jeg aflyser, gives der altid erstatning.
 
Brit S Madsen | Industrivej 20 A, 8800 Viborg  | Tlf.: 60 65 45 81 | britsmadsen@gmail.com